Als logopedisten krijgen wij te maken met een brede waaier aan stoornissen. Daardoor zijn wij zowel in het onderwijs als in de gezondheidssector werkzaam. Echter, door het groot aantal verschillende stoornissen ligt een specialisatie voor de hand. Daarom behandelen wij voornamelijk kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen met volgende problematieken: 

Leerproblemen

Moeilijkheden met lezen, spelling en rekenen. 

Moeilijkheden met het verwerven van een andere

taal (Frans, Engels).

Taalproblemen

Moeilijkheden met het begrijpen van taal of met het taalgebruik.

 

Moeilijkheden met communicatie in het algemeen. 

Spraak- en articulatiemoeilijkheden

Het niet of foutief uitspreken van bepaalde klanken.

Moeilijk verstaanbaar zijn.

Myofunctionele problemen

Afwijkend mondgedrag of foutief slikken.