Lees- en spellingsstoornis

Rekenstoornis

We maken een onderscheid tussen een leerprobleem enerzijds en een leerstoornis anderzijds.

Sommige kinderen hebben een probleem met het lees-, schrijf- en/of rekenproces en hebben door omstandigheden een achterstand opgelopen. Door het volgen van een logopedische therapie kan de achterstand weggewerkt worden en kunnen deze kinderen terug op het niveau van de klas gebracht worden. De logopedische therapie zal ruim voldoende zijn om het leerprobleem en de leerachterstand weg te werken.  

Bij andere kinderen blijven de lees-, spelling- en rekenproblemen hardnekkig aanwezig, ondanks intensieve logopedische therapie, bijkomende ondersteuning op school en extra oefeningen thuis. De achterstand is groot en het tempo ligt doorgaans lager in vergelijking met dat van de klasgenootjes. Er is sprake van een voldoende motivatie en een normale intelligentie. Deze kinderen hebben een leerstoornis. Een leerstoornis is vaak erfelijk.   

LEESSTOORNIS (DYSLEXIE)

Men spreekt van dyslexie wanneer het omzetten van geschreven naar gesproken taal zich niet, dan wel zeer onvolledig ontwikkelt. Er zijn problemen met het automatiseren van het leesproces en het leesniveau ligt beduidend lager dan dit van de klasgenootjes. 

Een aantal veel voorkomende leesproblemen:

- Spellend lezen: de letters worden één voor één gelezen en de letters aan elkaar 'plakken' tot een woord is moeilijk.

- Gokkend/radend lezen: woorden gokken op basis van de eerste letters.

- Letterverwarringen: b/d, eu/ui/uu, ie/ei,...

- Weglaten of toevoegen van letters en/of woorden. 

SPELLINGSTOORNIS (DYSORTHOGRAFIE)

Het omzetten van gesproken naar geschreven taal verloopt moeizaam. Dyslexie en dysorthografie komen vaak samen voor. 

Een aantal veel voorkomende spellingproblemen:

- Letterverwarringen: b/d, eu/ui/ui, ie/ei,...

- Verwarren van auditief gelijkende klanken: v/f, z/s, b/p, d/t,...

- Het automatiseren van spellingsregels verloopt moeizaam: verlengen, verenkelen, verdubbelen, werkwoorden,...

- Onthoudwoorden geven problemen: woorden met ei/ij, ou/au, voor- en achtervoegsels,...

- Het schrijven onder tijdsdruk (bv. bij een (zinnen)dictee, invullen van een agenda) geeft doorgaans veel problemen. Fouten die het kind normaal niet meer maakt, duiken onder tijdsdruk vaak weer op.  

REKENSTOORNIS (DYSCALCULIE)

Het verwerven van specifieke rekenvaardigheden geeft problemen.

Enkele veel voorkomende rekenproblemen:

- De automatische rekenvaardigheden verlopen moeilijk (splitsingen tot 10, tafels).

- Traag rekentempo.

- Getalomkeringen (bv. 25 / 52).

- Omkeringen in bewerkingen met brug (bv. 82 - 25 = 63 -> het kind wisselt bepaalde cijfers van plaats). 

- Foutief toepassen en/of moeizaam automatiseren van rekenprocedures.

- Beperkt inzicht in natuurlijke getallen, kommagetallen, breuken, vraagstukken,...

LEERSTOORNIS IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Af en toe komt het voor dat een leerstoornis pas duidelijk wordt in het secundair onderwijs. In het lager onderwijs kunnen sommige kinderen door hun intelligentie hun stoornis compenseren, zodat dit niet onmiddellijk opvalt. Als gevolg van het verhoogde werktempo en de toenemende hoeveelheid leerstof in het middelbaar onderwijs, lukt het compenseren niet meer en wordt het duidelijk dat er een onderliggende stoornis aanwezig is. 

In het secundair onderwijs gaat er tevens meer aandacht uit naar vreemde talen, namelijk Frans en Engels. Kinderen met dyslexie en/of dysorthografie ondervinden vaak veel problemen met het verwerven van deze talen. Logopedische begeleiding is dan vaak nodig. 

BEHANDELING 

 

Een behandeling op maat is essentieel en tilt de logopedische therapie naar een hoger niveau. Wij hechten daarom heel veel belang aan efficiëntie en maatwerk. Door de jaren heen heeft de praktijk geïnvesteerd in een schat aan materiaal, zowel aangekocht materiaal als eigenhandig gemaakte oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraden. Er wordt tevens afgewisseld tussen oefeningen 'op papier' en digitaal. Om het leerplezier te vergroten worden talloze oefeningen en opdrachten vaak aangebracht in spelvorm. Dit maakt het leren leuk en wie graag leert, zal ook sneller bijleren en zijn kennis verruimen. En niet te onderschatten: gemotiveerd blijven! 

Enkele voorbeelden van aangekochte materialen waar wij graag mee werken en die een meerwaarde betekenen binnen de logopedische therapie: 

Karaton-logo-web.png
facebook.png
Schermafbeelding 2020-08-18 om 18.01.06.
o629473.jpg