Werkwijze

Een aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een geneesheer-specialist, huisarts, leerkracht, zorgcoördinator, CLB,... Dit kan telefonisch, via e-mail of via het contactformulier op de website. 

1/ Het eerste contact

Dit verloopt doorgaans telefonisch of via e-mail. We luisteren aandachtig naar uw verhaal en hulpvraag. We brengen u tevens op de hoogte van een aantal praktische zaken, de inhoud van het logopedisch onderzoek, de honoraria en eventuele mogelijkheden op terugbetaling via het RIZIV of via de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds. Verdere relevante gegevens (schools, medisch, psychologisch,...) kunnen in overleg en volgens de regels van de GDPR worden opgevraagd.

2/ Afspraak met een geneesheer-specialist of huisarts

 

Alvorens de logopedische tests kunnen worden afgenomen, dient u langs te gaan bij een geneesheer-specialist of bij uw huisarts. Hij zal een voorschrift schrijven voor een logopedisch aanvangsbilan. Dit voorschrift is noodzakelijk om later een terugbetaling van het aanvangsbilan via het RIZIV te kunnen bekomen. Indien u later enkel recht zou hebben op een terugbetaling via de aanvullende verzekering van uw mutualiteit, wordt het bilan helaas niet terugbetaald.  

3/ Logopedisch onderzoek & logopedisch bilan

Vervolgens vindt er een uitgebreid logopedisch onderzoek plaats om een zo duidelijk mogelijk beeld te kunnen vormen van de aard en de ernst van de moeilijkheden. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meerdere zittingen in beslag nemen. De tests die worden afgenomen zijn opgesteld door het RIZIV. 

Als de tests afgenomen zijn, nemen we de tijd om de resultaten grondig te analyseren en te vergelijken met Nederlandse normen. Er wordt een uitgebreid logopedisch verslag opgemaakt waarin u alle resultaten alsook onze bevindingen kan nalezen. Op basis van deze testresultaten en observaties wordt er besloten of er al dan niet een therapie nodig is. 

4/ Adviesgesprek & voorschrift voor de logopedische therapie

Bij het adviesgesprek worden de resultaten besproken en formuleren we onze bevindingen. Indien logopedie aangewezen is, worden er bepaalde doelen gesteld in samenspraak met de ouders, de leerkracht, de school, het CLB,... 

We bespreken de terugbetalingsmogelijkheden van uw mutualiteit en leggen de verdere procedure om terugbetaling te bekomen uit. Indien u een terugbetaling kan krijgen via het RIZIV, zal u een afspraak moeten maken met een geneesheer-specialist die een voorschrift zal opmaken voor het opstarten van een logopedische therapie. We maken tevens het dossier voor de mutualiteit op en bezorgen dit rechtstreeks aan uw mutualiteit. 

In samenspraak met de ouders worden de resultaten en het logopedisch verslag ook doorgegeven aan alle betrokken partijen (leerkracht, zorgleerkracht, CLB, behandelende arts,...). Dit gebeurt echter NOOIT zonder uw toestemming! We houden ons hierbij strikt aan de wetgeving volgens de GDPR.  

5/ Behandeling

Dankzij het uitgebreide onderzoek en de grondige analyse zijn we in staat een handelingsplan op maat op te stellen. Zo kunnen we de achterstand en/of moeilijkheden zo efficiënt mogelijk verhelpen. De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Een nauwe samenwerking met de betrokken partijen (leerkracht, zorgcoördinator, ouders,...) is dus noodzakelijk. 

 

Wij werken uitsluitend op afspraak. Het tijdstip wordt in overleg met u vastgesteld en is meestal een wekelijks vast terugkerend moment. Een logopedische sessie duurt 30 of 60 minuten, afhankelijk van de leeftijd en de problematiek. De duur van de behandelperiode kan sterk variëren en is afhankelijk van de ernst en de aard van de stoornis alsook van de motivatie en inzet van de cliënt. 

De therapie wordt hoofdzakelijk en bij voorkeur gegeven in de praktijkruimte in Sint-Pauwels. Daar is al het benodigde materiaal aanwezig om de therapie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Omwille van praktische redenen is een behandeling op school soms wenselijk. Dit is mogelijk en gebeurt in samenspraak met de schooldirectie. Bij elke aanvraag wordt naar de meest geschikte oplossing gezocht. 

Contacteer ons

© Copyright 2021 Vicky Spaenhoven

Adres

Zandstraat 7 bus 5

9170 Sint-Pauwels